Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavolikogu pädevus

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.

Linnavolikogu ainupädevusse kuulub:

  • linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine
  • kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
  • toetuste andmine
  • Tallinna arengukava vastuvõtmine
  • linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine
  • linnapea valimine ja ametist vabastamine
  • linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning kandidaatide kinnitamine

Täieliku loetelu leiate Tallinna põhimääruse § 26.

Viimati muudetud 09.02.2022