Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavolikogu töökorraldus

  • Tallinna Linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid.
  • Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud ühe ja sama valimisnimekirja järgi. Ühte nimekirja kuuluvad linnavolikogu liikmed võivad moodustada ainult ühe fraktsiooni.
  • Linnavolikogu kinnitab alatised komisjonid probleemvaldkondade kaupa, sh revisjonikomisjoni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 järgi. Komisjonid selgitavad välja linnaelu probleeme ja pakuvad neile lahendusi. Revisjonikomisjon kontrollib linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevust.
  • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
  • Linnavolikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise ning linnavolikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide töö tagab Tallinna Linnavolikogu Kantselei. 
  • Linnavolikogu korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval algusega kell 16.
  • Informatsiooni linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude, istungi protokollide jms kohta leiab veebilehelt teele.tallinn.ee.
  • Linnavolikogu istungite jälgimine reaalajas ja salvestiste arhiiv on kättesaadav siin.
  • Linnavolikogu tööd reguleerib Tallinna Linnavolikogu töökord.

Viimati muudetud 09.02.2022