Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnavolikogu valimine

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Hääletamine on salajane.

Volikogu korraliste valimiste päev on valimiste aasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Tallinna valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel .

  • Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021.
  • Linnavolikogu liikmed registreeriti Tallinna linna valimiskomisjoni 10. novembri 2021 otsusega nr 25.
  • Valimistulemused avalikustati ajalehes Eesti Päevaleht ja 9. koosseisu volitused lõppesid 10. novembril 2021.
  • 10. koosseisu volitused algasid 11. novembril 2021.

Viimati muudetud 23.06.2022