Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Logopeed

Logopeed

Lasteaia koosseisus on 4 logopeedi, kaks nendest teenindavad tasandusrühmade lapsi.
Lasteaia logopeedid: Anželika Meindok E-N 13.00-15.00 tel 58556965, Galina Kirikova E-N 13.00-15.00 tel 51924592, 
Tasandusrühmade logopeedid: Oksana Vinogradova (Hiirekesed), Natalja Serdjutskaja (Linnukesed)
Logopeedide tööaeg: E-R 08.00-15.00
Vastuvõtt: T 13.00-18.00


Logopeed  osutab tugiteenust kõneravi vajavatele lastele alates 4.eluaastast. Logopeed tegeleb laste suulise kõnega (hääldamine, sõnavara, lauseloome, grammatika, jutustamine, suhtlemine) ja kõne mõistmise probleemidega. Tegevustes püütakse saavutada lastega hea ja usalduslik kontakt, olla võimalikult mänguline ja lapse huvidest lähtuv.

Logopeed:

  • selgitab septembrikuu jooksul välja kõneravi vajavad lapsed, kaasates lasteaia rühmaõpetajaid ja tugispetsialiste;
  • nõustab ja juhendab lasteaia personali ja lapsevanemaid laste kõne arengu toetamise ja kõnepuuete ületamise/korrigeerimise osas;
  • töötab lasteaias kõneravi vajavate lastega individuaalselt, võimalusel teeb rühmatööd;
  • annab vanematele ja rühmaõpetajatele tagasisidet;
  • osaleb vajadusel individuaalsete õppekavade koostamisel ja rakendamisel;
  • algatab keerulisema kommunikatsiooni-/kõnepuude puhul lapsele lisaabi või sobivama õpikeskkonna leidmise koostöös õpetajatega ja lapsevanematega.

Viimati muudetud 11.04.2024