Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Aruanded

Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.

Registrisse kantakse andmed õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/ õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Informatsiooni EHIse andmete kasutamise kohta leiab EHIse isikustatud ja statistiliste andmete kasutamise dokumendist.

EHIse avalik vaade on keskkond, kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik teostada erinevaid otsinguid. Enne esmakordset sisenemist on soovitav tutvuda kasutajajuhendiga. 

 

 

Viimati muudetud 03.02.2023