Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Laps läheb kooli

Lasteaias toimub kooliks ettevalmistamine sellest hetkeks kui laps tuleb lasteaeda. Lapse arengu toetamine toimub kõikides vanuseastmetes lasteaia õppekava alusel. Kooliminevatele lastele väljastatakse Koolivalmiduskaart.

Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavaks õppeasutuseks koolieelne lasteasutus. Alusharidus, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis, omandatakse lasteasutuses või kodus.

Nn. eelkool on täiendav võimalus kooliks ettevalmistuseks, mida lapsevanemad soovivad lisaks lasteaias pakutavale ning on vabatahtlik.

Üheski kooliks ettevalmistuse rühmas osalemine ei ole garantiiks ühte või teise kooli pääsemiseks, sellises rühmas mitte käimine aga pole takistuseks kooli pääsemisel.

Infot eelkoolide kohta saavad lapsevanemad küsida koolidest, huvikoolidest ja lasteaedadest, kus eelkooliteenust pakutakse.

Esimesse klassi astumise kohta leiab infot aadressilit /est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

Viimati muudetud 06.01.2017