Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasu ja soodustused

Tallinna elanikel on võimalik taotleda kohatasuvabastust ja toidukulu tasumisest vabastust munitsipaallasteaias käiva lapse eest.

Toidukulu vabastus linna kehtestatud piirmäära ulatuses kehtib kõigile lastele, selleks vanem taotlust tegema ei pea.

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhul maksimalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhul maksimalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhul maksimalselt 2452,75 eurot.

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Lapsevanem saab kohatasu taotluse esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht, kus tal on võimalik valida määruse tingimustele vastavuse korral erinevate soodustuste liikide vahel või esitab paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotluse (/est/haridus/Kohatasuvabastuse-taotlused-munitsipaallasteaias) asutuse juhile.

 

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 9. detsembri 2021 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“. Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele. Toetuse suurus on kinnitatud manuses oleva käskkirjaga ning selle suurus ei ole suurem kui 2021. aastal kehtiva kohatasu suuruse ja alates 2022. aastast kehtiva kohatasu suuruse vahe. Toetus kajastatakse arvel. Täpsem info toetuse kajastamise kohta edastame peale detsembri 2021 müügiarvete väljastamist.

 Tallinna linna elanikele kohatasu ei tõuse.

-        Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;

-        Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

 -        Vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 on 87,64 eurot;

-        Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 kokku 78,26 eurot (kohatasu 87,64 eurot – Tallinna elaniku toetus 9,38 eurot = 78,26 eurot).

Toitlustamise maksumus  

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta  OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Alates 1. septembrist 2019 seoses uue toitlustamisteenuse lepingu sõlmimisega ning kooskõlas 28.08.2019.a.  Hoolekogu koosoleku otsusega muutub Tallinna Loitsu Lasteaias toitlustamise maksumus järgmiselt:

Laste eest kes ei ole registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 1,84 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 2,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 2,19 EUR päev

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,04 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,19 EUR päev

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10. 12. 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel.

 

 

 

 

Viimati muudetud 29.12.2021