Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, väärtused

Tallinna Loitsu Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused

VISIOON: Toetada mitmekülgselt laste arengut turvalises ja arenevas keskkonnas, kus pakutakse tänapäeva ootustele vastavat alusharidust

MISSIOON: Koostöös perega on loodud tingimused kus kasvab laps terveks, edukaks ja teadmishimuliseks koolilapseks, osates väärtustada enda ja teiste eripära ning teda ümbritsevat keskkonda

PÕHIVÄÄRTUSED:

  • Loovus- toetame laste ja töötajate loovust
  • Omanäolisus – hoiame oma ajalugu ja traditsioone ning väärtustame teiste rahvuste omapära
  • Innovaatilisus – oleme arenemisvõimelised ja avatud uutele ideedele ning mõtetele
  • Tervislikkus - toetame aktiivset tervislikku eluviisi
  • Sõbralikkus – teeme oma tööd südamega ja märkame head.
  • Usaldus - oleme avatud, valmis koostööks ja uuendusteks

Viimati muudetud 08.03.2018