Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Loitsu Lasteaia hoolekogu koosseis

Tallinna Loitsu Lasteaia hoolekogu koosseis

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

—  Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

—  Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

—  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

—  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Mida hoolekogu teeb?

—  Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;

—  kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

—  annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

—  teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

—  osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös;

—  otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

2022/ 2023 õppeaasta hoolekogu kooseis:

Rühma nimi: Hoolekogu esindaja nimi: Roll
1. Minni rühm Svetlana Jugai lapsevanem
2. Miki rühm Laine Kasekamp lapsevanem
3. Tibukese rühm Jelena Suits lapsevanem
4. Jänku rühm Varvara Truš lapsevanem
5. Lotte rühm Jelizaveta Tsybrankova lapsevanem
6. Lepatriinu rühm Alla Fedotova lapsevanem
7. Mesimummi rühm Valeria Ergardt lapsevanem
8. Sipsiku rühm Katrin Arro-Novikov lapsevanem
9. Puhhi rühm Kristo Kula
lapsevanem/ hoolekogu esimees
10. Kiisu rühm Erika Turin lapsevanem
11. Pluto rühm Jevgenia Televinova lapsevanem
12. Tiina Valdt õpetajate esindaja
13. Eve Annus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja

Viimati muudetud 15.08.2023