Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Loitsu Lasteaia moto, fookus, eesmärgid

2021/ 2022 õppeaasta

moto: "Sallivus, hoolivus, austus ja julgus muudavad maailma turvalisemaks paigaks nii väiksele kui ka suurele"

eesmärgid:

  1. Lasteaia õppekava on täiendatud  kaasajastatud (muutunud) õpikäsitlusega seotud uuendustega.
  2. Õpi- ja kasvukeskkond on erivajadusega lapse arengut ja õppimist toetav.
  3. Aktiivõppe meetmete ja digivahendite kasutamisega on rikastatud õppimise võimalusi.
  4. Spordi- ja mängutegevus toetab lapse  üld- ja peenmotoorilist arengut.

Viimati muudetud 14.09.2021