Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Terviseedendus

Terviseedendus

tel_logo.jpg
Tallinna Loitsu Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaeda võrgustikku alates 2011 aastast.  

Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.  

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu mõjutame nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Tervist edendava lasteaia liikumine ei tähenda ainult ühekordseid projekte, vaid eluviisi, mis hõlmab endas turvalist õpi – ja kasvukeskkonda, liikumistegevusi, tervislikku toitumist, meeskonnatööd, koolitusi, õues õppimist ja vaba aega, tervisekasvatust, koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega, kooliga ja    kohaliku omavalitsusega. Terviseedndus on igapäevane pidev töö, mida ilmestavad meeldejäävad ühisüritused.  

Tallinna Loitsu lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse peaeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks. Terviseteema on meie lasteaias kesksel kohal.  

Tervise edendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid.
Tervisealast tööd juhib tervisemeeskond  - kuhu kuuluvad:
Alisa Svistunov
, Laura Johanson, Jane Püvi, Jekaterina Plahtii, Katri Plooman, Riina Ottisaar 

Tervisekasvatust käsitletakse erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust.  

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tähtpäevadel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamenädal, leivanädal,  lastekaitsepäev, puu- ja juurviljapäev, sügisene , talvine ja kevadine  spordipäev ja palju muud põnevat.  

Terviseedenduslikke üritusi korraldame mitte ainult lastele ja vanematele, vaid ka personalile.  

 Lisateave TAI kodulehelt:   

  • Tervist Edendavad Lasteaiad: siit

Tervistedenduse teemavaldkondade materjalid

Viimati muudetud 21.02.2024