Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toidukulu

Toitlustamise maksumus  

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel. § 1. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas. § 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks. § 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta  OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse §24, lg.3, p.5, Tallinna Loitsu lasteaia põhimääruse §14 p.10 ja Lasteaia hoolekogu 18. august 2022.a. koosoleku nr 2-4/3 otsuse nr.5, on  alates 01. septembrist 2022.a Tallinna Loitsu lasteaia toidukulu päevamaksumus järgmine:
 

Alates 01. märtsist 2023.a Tallinna Loitsu lasteaia toidukulu päevamaksumus

järgmine

Sõimerühm 2,69 eurot päevas
Hommikusöök  0,54 eurot
Lõuna  1,21 eurot
Õhtuoode 0,94 eurot

Aiarühm 6-7.a. 2,99 eurot päevas
Hommikusöök  0,60 eurot
Lõuna 1,35 eurot
Õhtuoode  1,04 eurot

Alates 01.02.2023.a Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna ei pea vanem midagi  juurde maksma.

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,39 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,49 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,59 EUR päev

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10. 12. 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel.

Viimati muudetud 16.03.2023