Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Meeldetuletus kohatasu muudatuse kohta

Alates 1. sept. 2022 toimus muudatus ujulatega lasteaedade kohatasus

Head vanemad!

Tuletame meelde, et alates 1. sept. 2022.a. muutus ujulaga lasteaedade tasud aastaringselt ühtseks,  arvetel kajastub edaspidi vaid üks teenus „Vanema osa ujulaga lasteaias.“
See tähendab, et edaspidi puudub võimalus taotleda arstitõendiga tasaarveldust ujulatasu osas (näiteks kui laps on allergiline kloori suhtes). 
 

Tallinna koolieelsete ujulaga munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 87,64 eurot kuus.
Tallinna koolieelsete ujulaga munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 78,26 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092020030?leiaKehtiv