Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Looduskaitse kohalikul tasandil

Looduskaitseseadus võimaldab väärtuslikke loodusobjekte kaitsta nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Looduskaitse korraldamine kohalikul tasandil tähendab ühes küljest koostööd riikliku kaitse korraldajatega, sest valdav osa Tallinna väärtuslikest loodusobjektidest on riikliku kaitse all ning teisest küljest Tallinna jaoks väärtuslike loodusobjektide kaitsmist linna tasandil.