Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohta taotlemine on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas

Lapse järjekorda registreerimisel arvesta, et võid valida kuni kolm lasteaeda (milledes võivad olla ka sõimerühmad).  Lastesõime koha vastuvõtmisel ei kustu laps automaatselt lasteaedade järjekorrast!

Kui aga lapsevanem võtab vastu koha lasteaias (kas sõime- või aiarühmas), kustub laps kõigist teistest järjekordadest.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist: 
Marika Kallas, telefon 6404582

Õed-vennad: Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 määruse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „ Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra “ § 7 lõiget 1, mis võimaldab vastuvõtmisel eelistada sama pere lapsi.
Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui sobivas/moodustatavas vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.
Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas (ehk avatavasse rühma sobivas) vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi.  

Viimati muudetud 04.06.2022