Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mängu- ja arendustuba

Tallinna Lotte Lasteaias on avatud mängu- ja arendustoa ring (mängurühm) „Pipo“   1.5-3.aastastele lastele.

Mängu- ja arendusrühmas saavad oma päeva veeta Tallinna Lotte Lasteaia järjekorras kohta ootavad1,5-3.aastased lapsed, vanema valikul kas kahel, kolmel või viiel päeval nädalas. Rühm avatud kell 8.00-18.00. 

Vastuvõtt

Kohapakkumised tehakse  arvestades järjekorra kronoloogiat ja lapse kohasoovi aastat (sarnaselt lasteaiarühmade komplekteerimisele). Kohasaamise võimalusest mängu- ja arendusrühma teavitatakse vanemat e-posti teel.

Mängu- ja arendusrühma koha vastuvõtmisel säilivad kohad. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse alusel registreeritud lasteaedade järjekordade nimekirjades.

 

Hinnakiri

Alates 02.01.2020 on vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkirjale nr HA-4/1 kehtestatud "Mängu ja Arendustoa" ringi kuutasu alljärgnevalt:

Jrk
nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr
%

Lõpphind

1.1.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 2 päeva nädalas

Kuu

56

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

56

1.2.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 3 päeva nädalas

Kuu

61

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

61

1.3.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 5 päeva nädalas

Kuu

72

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

72

 

Päevakava

08.00 - 08.35 Laste vastuvõtt ja vaba mäng

08.35 - 08.45 Hommikuvõimlemine

08.45 - 09.15 Hommikusöök

09.30 - 10.15 Hommikuring ja tegevused rühmas

10.20 - 11.35 Riietumine ja tegevused õues

11.45 - 12.15 Lõunasöök

12.15 - 12.30 Ettevalmistused lõunauinakuks

12.30 - 15.00 Puhkeaeg

15.45 - 16.15 Õhtuoode

16.15 - 17.59 Vaba mäng toas ja õues, koju minek

18.00 Rühm suletakse

NB! Palume lapse puudumisest või hilinemisest teavitada õpetajaid hiljemalt sama päeva hommikul kella 9-ks. Lastele palume järgi tulla õhtul hiljemalt 17.45.

Viimati muudetud 11.04.2022