Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lotte Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Tallinna Lotte Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

 • Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on aiarühmas 3,00 eurot ja sõimerühmas 2,70 (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.
 • Tallinna Lotte Lasteaia toidupäeva maksumus on aiarühmas 3.17- ja sõimerühmas 1.76.- päevas
 • Tallinna Lotte Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasuta. Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

 

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri nr 31.12.2019 HA-4/78 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel 

1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2022 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 88,45 eurot kuus. Tallinna linna elanikele rakendub alates 1. jaanuarist 2022 toetus summas 17,20 eurot. Kohatasu Tallinna linna elanikele jääb endiselt  71,25 eurot.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest.  Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Osatasu ei maksta perioodi eest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu on lasteaed või lapse rühm suletud. 

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

 • Esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • Kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
 • Jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • Tallinna Lotte Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Rahel Tooma, kontakt: [email protected]
 • Kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile;

Kui te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10.kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

 • Soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt [email protected] saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
 • Vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud selliselt, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe  kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. NB! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega. 

 

Viimati muudetud 26.06.2023