Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lotte Lasteaia projektid

Tallinna Lotte Lasteaia projektid

Meie väike raamatukogu.jpg

Rahvusvaheline lugemisprojekt Meie Väike Raamatukogu

Rahvusvaheline lugemisprojekt "Meie Väike Raamatukogu" 2021/2022 on mõeldud 1.-2. klassi õpilastele, kuid osaleda võivad ka koolieelikud. Projekti eesmärgiks on innustada lapsi lugema ning tutvustada oma kodumaal tuntud, kuid teistes Euroopa riikides vähem teatud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid.

Projekti tegevustega soovitame rikastada emakeele, kunsti, töö- või loodusõpetuse valdkondi. Lisaks meile osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Sloveeniast ja Horvaatiast. Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Osaleb Lotte rühm. 

https://paikejapilv.ee/meie-vaike-raamatukogu/

KIK Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK_logo_RGB_id156.jpg

Tallinna lasteaedade lapsed saavad osaleda keskkonnahariduslikes õppeprogrammides erinevates keskkonna- ja loodushariduskeskustes. Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiustja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikus. Samuti võimaldab projekt lastel õppida vahetu kogemuse kaudu looduses ja muuseumiruumides, kus on nende valitud õppetegevuse jaoks loodud septsiaalne keskkond.

Sep.2021 - mai 2022 saavad osaleda meie lasteaia vanimad rühmad KIK`i poolt finantseeritud projektis "Tallinna Lotte Lasteaia erilised seiklused ja avastused kodumaa looduses". Projekti raames osalevad Oskari, Alberti ja Lotte rühma suured lapsed  loodusõppeprogrammis sügisel  "Lähme õue sügist märkama!" ja kevadel "Kena kevade on käes!". 

https://www.kik.ee/et

Limpa SuusakoolSuusakool.png

Limpa suusakooli eesmärk on lastele suusatamise algtõdesid õpetada! Asume Tartus Tähtvere spordipargis ja Tallinnas Pirita Tervisespordi majas. Põnevad tunnid on mõeldud 5 – 10 aastastele lastele suusatamise algtõdede õppimiseks. 

Meie alustasime koostööd 2021 talvel, kui osalesime Limpa Suusakooli programmis Pirita Tervisespordi majas koolieelikutega (Bruno, Anna ja Lotte suurte lastega). 

https://suusaakadeemia.ee/limpa-2022/

Kiusamisest vaba lasteaed

246574.jpg

Projekt on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Nimetatud projekt on seotud 01. septembril 2008.a jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks ” keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus- näha ja aksepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus- suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus- näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu- nii endast nooremate, kui omavanuste vastu.

4. Julgus- jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond, Tallinna Haridusamet

Meie lasteaias on Alberti rühm, kes on Kiusamisest Vabaks programmiga liitunud ning sellega aktiivselt tegelevad. 

http://kiusamisestvabaks.ee/

Liiklusvanker download.jpg

Liiklusõpet toetav koostööprojekt lasteaedadele, mis toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. 
Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ja kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toimetulemist. 

Projekti eesmärk: 

  1. Rikastada uue õppevahendi näol võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks lasteaias. Aidata kaasa õppevahendi abil lapse erinevate oskuste kujunemisele: nii jalakäijana kui jalgratturina.
  2. Toetada lasteaedade õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning läbiviimisel. Aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse turvalisus, liikluses toimetulek, ohud kooliteel jne) teema raames.
  3. Pakkuda koostöö võtmes üldhariduskoolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse aine läbiviimist riikliku õppekava raames.
  4. Koostada abistav juhend üldhariduskooli tööõpetuse õpetajale Liiklusvankri õppevahendi meisterdamiseks kooli õpilaste poolt. 

Projekt viiakse ellu koostöös ja tänu Maanteeametile.

Lasteaed liitus projektiga oktoobrikuus 2020.a ning tegi koostööd Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga. Pprojektis osalevad kõik lasteaia rühmad, aga rattapäevad toimuvad lastele vanuses 5-7.a.

Rohkem infot SIIT

Minu Unistuste Päev, eriprojekt "Heategu lapselt lapsele"

Flyer-HMUP-A4-universaalne (002)_UUS-c.jpg

Projekti eesmärgiks koguda annetusi heategevusfondile Minu Unistuste Päev, et viia ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi ning pakkuda seeläbi lastele ning nende lähedastele positiivseid elamusi, enesekindlust ja hingejõudu raskustega toimetulekuks. Näitame üheskoos eeskuju, aitame koos abivajajaid ning loome sellega parema ja tervema Eesti! 

Unistada tuleb suurelt!

16.12.2020 toimetas Tallinna Lotte Lasteaed projekti ”Heategu lapselt lapsele” raames kogutud kingid Tallinna Lastehaiglasse. Kingid võtsid vastu Minu Unistute Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi ja nõukogusse kuuluv arst ja kardioloog Maila Raidmäe. Kes päkapikuna said nüüd haiglaravil olevate laste silmadesse jõulurõõmu tuua .

Päästeameti Põhja päästekeskuse projekt „Tulest targem“ 

20141002_120510.jpg

„Tulest targem“ on Päästeameti koolitusprojekt eelkooliealistele, 6-7 aastastele lastele. Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Projekti raames külastavad päästjad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustavad päästevarustust ja -tehnikat.

Viimati muudetud 08.12.2021