Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Aita Saar.
Kontaktandmed: luha@luhala.edu.ee;  6 450 839 

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud  käskkirjaga 13 . jaanuar 2021 nr 1-1/ 4
Vastutavad isikud ostumenetluste korraldamise eest on määratud käskkirjaga 19.09.2023 nr 1-2/7

Veebikoolitused on leitavad www.korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja  15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud juhendist.

Viimati muudetud 20.09.2023