Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia kohatasu ja toiduraha

  • LASTEAIA KOHATASU

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 on 88,45 eurot.

Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 kokku 71,25 eurot (kohatasu 88,45 eurot – vanema osa toetus Tallinna elanikule 17,2 eurot = 71,25 eurot).
 

  • LASTEAIA TOIDURAHA

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Alates 01.01.2023:
Linna kaetav toidukulu: sõim 2,7€/päev, aed 3€/päev.
Tallinna Luha Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:
1-3 a (sõim)          3,75 €/päev 
3-7 a (aiarühm)  4,35 €/päev 

Uuest piirmäärast lähtuvalt maksab toidupäev lapsevanemale:
1-3 a (sõim)          1,05 €/päev 
3-7 a (aiarühm)   1,35 €/päev 


Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta leiate SIIT.

 

Viimati muudetud 04.01.2023