Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Luha lasteaia ajalugu

Aasta siis oli 1965…

Lõppemas oli seitseaastak ja kuulutati välja NLKP korralise XXXIII kongressi kokku kutsumine…
Ajalehtedes ilmusid NLKP KK I sekretäri L.I. Brežnevi poolt esitatud direktiivid NSVL rahvamajanduse arendamise uue viisaastaku kohta aastateks1996-1970…
Avati Tallinn-Helsingi laevaliin, mis tõi Eestisse hulgaliselt välisturiste.
Eesti NSV haridusminister oli Ferdinand Eisen ja esimest korda tähistati Eestis õpetajate päeva…
Tallinna Poliitharidusmajas olid punasele kangale kirjutatud sõnad; „Õpetajate kätes on inimese saatus, rahva saatus, maa saatus!“… Sõnad, millised on tähendusrikkad ka tänasel päeval.
See oli tähtis aasta ka meile, sest 1965 aasta 25. jaanuaril avati Luha tänaval majas nr 29 Tallinna 103. lastepäevakodu nime all uhiuus lasteaed.  
Esimene õpetajate õpetaja - Hille Andresoo pani juhatajana aluse paljudele kaunitele traditsioonidele ja tema juhtimisel kuni 1981. aastani kujunes maja pisipõnnidele armastatud paigaks.
Sealt edasi jätkas lasteaia pere uue juhataja Anne Kerde käe all, kes suure hoole ja pühendumisega vedas lasteaia tegemisi-toimetamisi kuni 2003. aastani.

Luha lasteaias on laste muusikaõpetajateks olnud tuntud kultuuriinimesed Ave Kumpas ja Lehti Kostabi, kelle rajatud tugevale „muusikalisele vundamendile“ vanemõpetaja Merike Nurk muusikaõpetajana alates 1993 aastast väärikate müüride ladumist jätkab.
Luha lasteaia seinte vahelt on tuule tiibadesse saanud mitmed õpetajad, kes juhatajatena juba teistes majades jätkasid.
Siinsamas, kogenud, heatahtlike ja avatud kolleegide juhendamisel on ka suur hulk üliõpilasi oma esimesed kasvatajaks ja täna lasteaiaõpetajaks olemise rõõmud ja mured üle elanud.
Maja hinge kujundavad selles töötavad inimesed. Meie õpetajate jaoks on tähtsad lapsest lähtumine ning mänguline ja lõimitud õppe-ja kasvatustegevus. Laps on meie jaoks koostööpartner.

Kõigis meie kuues rühmaruumis on lastel võimalik tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. Rühma kasvukeskkond võimaldab lastel mängida kodunurgas, lugemispesas, juuksurimängus, poemängus, teadusnurgas ning mängida arstimängu, laua-ja ehitusmänge, draamamänge ja tegutseda käeliste tegevuste keskustes.

Lapse jaoks on kõige tähtsam tegevus mäng, seega on meie lasteaed koht, kus lapsed õpivad mängides ning meie mänguline õppeprotsess toetub lapsest lähtuvale mängulisele, lõimitud ja loovale planeerimisele ja läbiviimisele. Kahekorruseline lasteaia hoone on ehitatud 1965 aastal. 2007 renoveeriti lasteaia siseruumid ja sisustati need uue mööbliga. 2012 soojustati ja renoveeriti hoone välisfassaad.
Lasteaial on kõrghaljastusega õueala, kus igal rühmal on oma mänguväljak. Sõimerühma mänguväljak on piiratud eraldi puitaiaga. Lastel on õuealal tegutsemiseks ronimislinnak, korvpallisein, võrkaiaga spordiväljak, värviline rong, kiiged ja üks puidust mängumaja. Meie õpetajad annavad lastele võimaluse arendada loovust, õpivalmidust, suurendada teadmisi eale ja arengule vastaval tasemel, kujundada kõlbelisi ja esteetilisi hoiakuid ning tugevdada tervist.

Luha lasteaed on õppiv ja arenev organisatsioon, kus pühendutakse ühiste eesmärkide saavutamisele ja tegeldakse järjepidevalt ühisväärtuste arendamisega. Lasteaed muutub ja areneb pidevalt koos laste, lastevanemate ja töötajatega:

 • 2000.a sai Tallinna 103 Lastepäevakodu nimeks Tallinna Luha Lasteaed;
 • 2005 a meeskonna ühiskoolituse järgselt võeti kasutusele draamaõpetuse metoodika;
 • alates 2006 aastast, mil rühmad omale nimed said - NUPSUD, MIKSITAJAD, NAKSID, PATSUPAID, SÄRTSUD ja SUMMAJAD ühinesime ka Microlinki pilootprojektiga, loodud sai Luha ühisserver ja muusikategevustes kasutusele võetud Orff metoodika;
 • alates 2007 on lasteaial oma laul, millele muusika ja sõnad lõi meie muusikaõpetaja Merike Nurk;
 • 2007.a renoveeriti lasteaia siseruumid ja sisustati need uue mööbliga;
 • alates 2008 ühinesime Tervistedendavate Lasteaedade võrgustikuga, lasteaed sai omale kunstnikust lapsevanem Mari Liis Metsa abiga logo, liitusime Lugemisühinguga ja seadsime kõikides rühmades sisse lugemispesad;
 • alates 2009 alustasime õuesõppe metoodika rakendamist:
 • alates 2010 käivitus väärtuskasvatus - Tarkuste Hoidise metoodika kahes rühmas;
 • 2012.  sai meie maja välisfassaad uue ja rõõmsa ilme ning ka tüki maad külmakindlamaks soojustatud;
 • Sisehindamise aruanne on esitatud 2008. REKK-ile ja 2011Haridus- ja Teadusministeeriumile. Meie õpetajate poolt läbiviidud õppe- ja kasvatustegevus on väärinud mõlemal korral nõustajate heakskiidu.

  „Mida võiks tänasel päeval maja ise mõelda ja tunda?"

 

Näib, et ta on olnu ja olevaga igati rahul, sest rahul ja õnnelikud on lapsed, kelle jaoks Luha lasteaed on saanud „teiseks koduks keset linna“.

Viimati muudetud 06.03.2023