Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Rühmade 2021/2022 õppeaasta eesmärgid

1.Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatustöösse läbi e- keskkonna.

2.Lastevanemate rahulolu küsitluse küsimused on täiendatud lähtudes sisehindamise tulemustest.

3. Lasteaias on tervisedendustöö kavandatud ja toimib koostöö peredega.

4. Huvigruppide ja partnerite koostöös on õpikeskkond mitmekesistatud ja lapse areng toetatud.

5.Lasteaia uuenenud ja ühtses meeskonnas on õppe- ja kasvatustegevuses rakendunud kaasaegsed meetodid ja suunad.

6.Lasteaia süsteemselt täiendatud õppekava on rakendunud.

7.Metoodilises kabinetis on süstematiseeritud ja kiirelt leitav metoodiline materjal.

8.Laste individuaalsed arenduskavad toetavad lapse igakülgset arengut.

Viimati muudetud 11.11.2021