Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Talihooldus

Talihooldus edit4.png

Tallinna tänavate talihooldus


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti lepingupartnerite ülesanne on puhastada magistraalteid ehk ühistranspordi liiklusega kaetud teid ja teerajatisi. Teerajatised on ristmikud, ülekäigurajad, ohutussaared, ühissõidukite ootealad, sillad, viaduktid, tunnelid jms. Lepingupartnerite hooldusalasse jäävad ka magistraalteede ääres asuvad kõnniteed, jalg- ja jalgrattateed aga ka parklad ja haljasalad.

Hooldustööde teostajad

Tallinn on jagatud viieks puhastuspiirkonnaks, kus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti lepingupartneriteks on:

 • Kesklinna piirkonnas (Vanalinn ja Kesklinn) – Tänavapuhastuse Aktsiaselts
 • Lõuna (Nõmme ja osa Mustamäest) ja Ida (Pirita, Lasnamäe ja veidi Kesklinna) piirkonnas – Tallinna Kommunaalteenused OÜ 
 • Lääne (valdav osa Mustamäest, Haaberstist ja Kristiinest) ja Põhja piirkonnas (Põhja-Tallinn ja osa Haaberstist) – EKT Teed OÜ

Hoolduspiirkonnad kaardil

1111.png

Kõrvaltänavate, kvartalisiseste teede ja teerajatiste hooldust korraldavad linnaosavalitsused. Linnosavalitsuste lepingupartneriteks on:

 • Lasnamäe, Pirita, Nõmme ja Kristiine linnaosades – Keskkonnahooldus Eesti OÜ koos ühispakkujatega
 • Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Mustamäe linnaosades – EKT Teed OÜ
 • Kesklinna linnaosas – Tänavapuhastuse AS

Kinnistuomanike ülesanded

Tallinna kinnistuomanikud peavad hoidma korras kinnistuga külgnevaid kõnniteid, et jalakäijatel oleks seal ohutu liikuda.

 • Maaomanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume- ja libedusetõrje, selliselt, et kõnniteel saaks ohutult liigelda;
 • kõnniteel tuleb heakorratööd teha hommikul kella 7.00-ks, raskete ilmastikuolude korral tuleb vajadusel teha heakorratöid ka päeva jooksul; 
 • libedustõrjeks kasutatava puistmaterjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm, tuhka ja liiva ei ole lubatud kasutada;
 • töö tulemuseks on pressitud lumi või jäätunud tee, teepind on piisavate haardeliste omadustega ja võimaldab ohutult liigelda;
 • kui teele paigutatakse lund, peab vaba liikumisruum kõnniteel olema vähemalt 1,20 m laiuses; 
 • lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid ebatasasusi;
 • hooldustsükli aeg lume- ja libedusetõrjeks 8h. Teisisõnu, kestva lumesaju tingimustes tuleb kõnniteed hooldada iga 8h järgi või tihedamalt, kui lumesaju tingimustes on ületatud lubatud lume paksus: sulalume korral 3 cm ja koheva lume korral 6 cm;
 • intensiivse lumesaju tingimustes võib olla hooldustsükkel lühem kui 8 tundi. Jälgida tuleb ka lubatud lume hulka hooldataval kõnniteel.
Talviste heakorratööde teostamist linna avalikus ruumis, seal hulgas kinnistutega külgneval puhastusaladel, kontrollib Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

 


Hea teada

Tänavate talihooldusega seotud puudustest või probleemidest saavad linlased teada anda Tallinna abitelefonil 14410 ja meiliaadressil [email protected].


Vaata ka: