Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Maamaksu üldinfo

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, mis toimub perioodiliselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud hindamisaastal. 

Maade korralisi hindamisi on Eestis tehtud kolmel korral - 1993. a, 1996. a ja 2001. a. Hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused. 2022. aasta jooksul teeb Maa-amet uue korraline hindamine, mille tulemused hakkavad kehtima 2024. aastast. 

Kuidas arvutatakse maamaksu?


Maamaks arvutatakse maa maksustamishinna ja maamaksu määra korrutisena. 2022. aastal on Tallinna linnas kehtiv maamaksu määr 2,5% ja seega maamaksu summa on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
Maatüki maksustamishinna arvutamiseks leitakse hinnatsoonide kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub ning maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide väärtused, arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi.
Maatüki maksustamishind leitakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Maamaksustamise aktid saadetakse e-kirjaga või posti teel koju
Tallinna Linnavaraamet arvutab kehtivate maa korralise hindamise tulemuste alusel maatükkidele maksustamishinnad ja koostab maatüki maksustamishinna aktid, mis kinnitatakse ameti juhataja käskkirjaga ja tehakse teatavaks maamaksu kohuslastele.
Tallinna kinnisvaraomanik saab linna iseteeninduskeskkonnast vaadata oma maamaksu andmeid ning soovi korral loobuda paberkandjal saadavast aktist.

Maamaksuvabastused
Maamaksust on vabastatud kodualune maa. Maamaksust vabastatakse ka okupatsioonirežiimide poolt represseeritud inimesed. Koduomanike maamaksuvabastus toimub Tallinnas automaatselt ja selleks ise midagi tegema ei pea. Represseeritu maamaksuvabastust saab taotleda siin

Maamaksu tasumine
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Küsi julgelt nõu! 

Tallinna Linnavaraameti maatoimingute osakond

Aadress: Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN
Telefon: 640 4454

E-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee

Vastuvõtu ajad:
E 14.00-18.00,
N 09.00-12.00


Tallinna Linnavaraameti maatoimingute osakonna poole võib pöörduda kõigis Tallinna haldusterritooriumi maamaksuga seotud küsimustes. 

 

Viimati muudetud 03.10.2022