Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Info, teavitamine, kaasamine

Info, teavitamine, kaasamine

OLEME RAHUL et:
Õpetajaid on teavitatud. Materjal infotahvlil koridoris, Päikese rühmas ja teistes üldinformatsioon ning esmane informatsioon ka kodulehel.
Kesklinna Sõnumites artiklis on mainitud La Maasikas (21.12.16) seoses osalemisega projektis Suur taimejaht.

Lapsevanemad on teadlikud projekti eesmärkidest (informeeriti septembrikuu koosolekutel) ja toetavad kõiges. Lapsevanemaid ja hoolekogu teavitati ka lasteaiale Rohelise lipu omistamisest. Üldkoridoris on vormistatud Rohelise kooli stend, samuti rühmades. Lasteaia kodulehel on Rohelise kooli link. Lepatriinude rühmal ühine list. Põhja-Tallinna Sõnumites ilmus novembris 2017 artikkel „Lasteaeda tunnustati Rohelise lipuga“. Õpetajad osalevad aktiivselt Rohelise kooli seminaridel ja Keskkonnaameti õppepäevadel.

Saatsime artikli „Lasteaeda tunnustati Rohelise lipuga“ Põhja-Tallinna Sõnumitesse, kus see ilmus novembris 2017.

Ülemaailmsete keskkonnategude nädala raames koristasid lasteaia Maasikas lapsed  ja õpetajad (ˇ50 inimest) 17. ja 19.aprillil Stroomi rannaala ja saime selle kohta sertifikaadi.

Tegevusi kajastame Rohelise kooli FB ja Põhja-Tallinna FB grupis. Lepatriinude ja Vikerkaare rühm teavitavad oma lapsevanemaid ja panevad üles fotosid tegevustest rühma FB. Lapsevanematel võimalus tutvuda nädalaplaanidega.


Arendustundides käsitletud pidevalt Rohelise kooliga seonduvat:

  • Liitumine „Roheline Kool“ ja „Suur taimejaht“ (22.09.16).
  • Keskkonnatöörühma moodustamine (26.10.16).
  • Keskkonnaülevaatuse küsimustike läbiarutamine valdkondade kaupa ja ettepanekud tegevuskava koostamiseks.
  • Rohelise kooli seminaride materjalide tutvustamine ja teemade arutelu
2021
18.01.21 Digijäätmete kogumise nädala arutlus, turvaline internett, linnuvaatlus rühmades; keskkonnaülevaatuse küsimustiku lastele läbiarutamine.

01.02.21 Kokkuvõte digijäätmete kampaania nädala läbiviimisest rühmades (25.01: tagasiside seminarist „Kliimamuutused, energiakasutus ja digiprügi“ 17.01. Kokkuvõte talvise linnuvaatluse läbiviimisest Arutelu sooja kampsuni päeva (09.02), turvalise internet päeva (11.02) ja Häirekeskuse fotokonkursi “Lumest lumele 112” läbiviimisest rühmades. Lasteaia keskkonnatöörühma liikme muutmine
01.03.21 Lasteaia keskkonnaülevaatuse 2020/21 ja laste küsimustike arutelu. Tagasiside RK seminarist „Kalad, säästlik kalandus, kalafoor“: H.Tammik.

2020
04.03.20 Tagasiside Rohelise kooli seminarist “Ressursside kasutamine ja analüüs” Kadrioru Saksa Gümnaasiumis (H.Tammik)

14.09.20 Rühmade keskkonnategevuskavade arutelu, projektide kinnitamine. Keskkonnatöörühma liikmete asendamine.
26.10.20 Lasteaia keskkonnategevuskava läbiarutamine (mardi- ja kadripäeva, üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala, tegevuskeskustega õppetegevuste „Noored teadlased avastavat vett“ läbiviimine) ja kinnitamine.
02.11.20 Noored teadlased avastavad vett tegevuste läbiarutamine. Tagasiside Rohelise kooli seminarilt „Kompostikast kui õppevahend ja osa jäätmekäitlussüsteemist. (elurikkus,õueala, jäätmed) Linnupesa lasteaed – S.Bavlentseva (28.10.20).  Mardipäeva kombestik ja liikumismängud.
16.11.20 Tagasiside Maanteeameti veebiseminarist: Liiklustarga liiklusmäng ja veebiprogramm „Aga mina liiklen ohutult“ (H.Tammik).

2019
09.01.19 Õppenõukogu: 2018/19 õa I poolaasta keskkonnategevuskava kokkuvõte ja II poolaasta tegevuste arutelu (H.Tammik).

16.01.19 Keskonnaülevaatuse küsimustike (lapsed, personal) koondite tutvustamine ja arutelu (H.Tammik).
30.01.19 Linnaaianduse plaani arutelu (N.Grišentšuk).
06.02.19 Tagasiside Rohelise kooli seminarilt (31.01.19) Tallinna Ühisgümnaasiumis „Elurikkus meres ja rannikul. Läänemere keskkonnaprobleemid ja lahendused“ (H.Tammik, S.Kallisaar).
13.03.19 Tagasiside Rohelise kooli seminarilt (05.03.19) Linnupesa lasteaias (H.Tammik, A.Zahharova). Nutikuu ürituste arutamine. 2019/20õa Rohelise kooli teemad. Pesakastide paigaldamine koostöös lastevanematega.
30.10.19 Tagasiside Rohelise kooli seminarist “Elurikkus: linnud kooli ja lasteaia  õuealal” Pääsküla Gümnaasiumis  (H.Tammik)    

2018
07.03.18 Sisekoolitus „Tallinna ajalugu ja hooned“ Blueboti abil (S.Musatova, A.Kravtšuk).

14.03.18 Projekti „Meri ja rannik“ tutvustus (A.Kravtšuk).
21.03.18 Tagasiside Rohelise kooli seminarist „Puhas energia, linnuliikide tunnused“ ja Suure taimejahi elurikkuse kaartide (nr 2) tutvustamine (H.Tammik).
16.05.18 Tagasiside Rohelise kooli seminarist „Kevad“ Keila-Joal (N.Grišentšuk, O.Kofanova); Tagasiside lahtiste tundide külastamisest Tallinna Kunstigümnaasiumis (L.Maiorova, A.Kravtšuk).
25.09.18  Sisekoolitus õpetajatele „Keskkonnamängud ja vaatlused“ (O.Kofanova).
03.10.18  Tagasiside keskkonnakonverentsist „Terve õpikeskkond – terve tulevik“ (25.09.18) (H.Tammik).Slaidiprogrammi „Linnakompass“ vaatamine.     
10.10.18 Tagasiside Rohelise kooli 03.10 seminarilt „“Tervis ja heaolu“, „Elurikkus ja õueala“   Rannamõisa lasteaias (N.Grišentsuk).
Slaidiprogrammi vaatamine „Suur taimejaht“, Huvitava bioloogia kool: keskkonnamultikad, katsed.
Tagasiside töökoosolekult „Linnaaiandus“ Keskkonnaametis (15.10.18) (H.Tammik).
24.10.18 Sisekoolitus: Sushi päritolu, koostisained, valmistamine, degusteerimine (N.Grišentšuk).
31.10.18 Tagasiside Rohelise kooli seminarist „Kliimamuutused“ (H.Tammik).
Tagasiside Laagna köögiviljaaia külastamisest (Keskkonnaamet) (N.Grišentšuk).
Euroopa jäätmetekke nädala tegevuste arutelu.
14.11.18 Tagasiside KIK projektile „Olen mere sõber“ Rannarahva muuseumis (A.Zahharova).
Keskkonnaülevaatuse küsimustiku (lastele) selgitamine (H.Tammik).
21.11.18 Tagasiside programmist „Biojäätmetest õppetegevuses“ Lehola Keskkonnahariduskeskus Pirita-Kose lasteaias (S.Musatova, O.Pogorelova).
Tagasiside Rohelise kooli seminarist (19.11) „Ressursisäästlik majandamine“ (H.Tammik).
28.11.18  Slaidiprogrammi „Linnaaiandus“ vaatamine ja arutelu (H.Tammik).

2017
Keskkonnaülevaatuse küsimustike täitmine (28.12.16-18.01.17). 

Roheline kooli kajastamine rühma stendidel (25.01.17).
Õueala plaanide ja Suure taimejahi küsitluse tulemuste tutvustamine. Ülevaate seminarist „Suur taimejaht“ (25.01.17).
Kokkuvõte küünlaümbriste jahist (01.02.17).  Liitumine HA projektiga „Keskkonnahariduslikud projektid Tallinna lasteaedades“.
Seminaride materjalide tutvustamine: „Kuidas loomad säästavad energiat?“  Õueala maketi fotode näitamine ja Suure taimejahi tegemiste ja maketi valmimise ülevaade (Päikene). (01.02.17).
 Keskkonnaülevaatuse küsimustiku arutelu: Info ja teavitamine. Elurikkus, loodus, õueala (08.02.17).
Tutvumine õueala maketiga.  Keskkonnaülevaatuse küsimustiku arutelu: Globaalne kodakondsus. Kliimamuutused.  Jäätmed, prügi, energia (15.02.17)
Läänemere seisund. Asunduse LA keskkonnahariduse tutvustamine ja keskkonnaülevaatuse küsimustiku arutelu:  Meri, rannik, vesi. Tervis (22.02.17).
Keskkonnaülevaatuse küsimustik lastele (01.03.17-15.03.17).
Rohelise kooli ja Suure taimejahi materjalide tutvustamine (20.03.17). Keskkonnaülevaatust puudutava küsimustiku selgitus.
Keskkonnaülevaatuse arutelu. Lasteaia keskkonnapõhimõtete arutelu ja kinnitamine. (03.04.17).
Ülevaade Suure taimejahi seminarist. (03.04.17). Rohelise kooli teemade kinnitamine. Tegevuste koondi ettepanekute arutelu.
Kokkuvõtte Rohelise kooli ja Suure taimejahi tegevustest 2016/17 õ.a. ja 2017/18 õ.a. Rohelise kooli tegevuste kinnitamine (Õppenõukogu 31.05.2017)
Jäätmetekke vähendamise nädala (18.-26 11.17) tegevuste läbiarutamine. Tagasiside Rohelise kooli programmi raames  lasteaias toimunud ühisüritusest „Uuri, avasta, tegutse“.
Ülevaade  Lehola KHK poolt korraldatud keskkonnahariduslikust konverentsist (13.11.17 Energia Avastuskeskuses) „ Elurikkus Tallinnas. Lasteaiad elurikkuse tugipunktideks“.  Keskkonnaülevaatuse küsimustiku (personal) tutvustamine. Lastele küsimustiku koostamise arutelu.
Ülevaade Rohelise kooli jäätmeteemalisest seminarist (23.11.17) ja Iru jäätmeenergiaploki külastusest. Ülevaade TTÜ Särghaua õppekeskuse õppepäevast (25.11.17) „Eesti geoloogia, kivistised. Elu maal“. Kokkuvõte jäätmenädalast.
Lasteaia keskkonnaülevaatuse tarbeks lastele koostatud küsimuste läbivaatamine Rohelise kooli teemade kaupa. Küsitluse läbiviimise selgitamine. Ülevaade mahepõllumajanduse õppepäevast (30.11.17) Saidafarmis. Ülevaade Rohelise kooli Suure taimejahi seminarist (12.12.17).
Tagasiside Rohelise kooli seminarist Tuule lasteaias (09.01.18). Raagus puude pungade tundmaõppimine. Elurikkuse pildikomplekti (BeeBot) tutvustamine. Räpina Aianduskooli sõbrapäeva taimeprojekti „Kurgisõbrad“ tutvustamine. Räpina Aianduskooli sõbrapäeva taimeprojekti „Kurgisõbrad“ tutvustamine.
Keskkonnaülevaatuse (küsimustik lastele) koondi tutvustamine ja arutelu. Suure taimejahi pildikomplekti (BeeBot mesimummudega kasutamiseks) lahtise tegevuse arutelu (S.Musatova, A.Zahharova). Tagasiside Rohelise kooli 31.01.18 seminarist: vahearuande koostamine. LA Sinilind ja Arbu LA presentatsioonid ja kogemuste vahetamine.
Tagasiside Rohelise kooli seminarist „Liikuvus ja transport“ 08.02.18 Mustamäe Reaalgümnaasiumis. Tegevused FEE ülemaailmsetel keskkonnategude päevadel (16.-22. aprill 2018). Lasteaia keskkonnaülevaatuse koondi (kõigile saadetud e-postiga) arutelu. 2018/19 õppeaasta Rohelise kooli teemade kinnitamine.
Ülevaade projektist „Meri ja rannik“ Projekti tutvustab A.Kravtšuk. Projekt on eelnevalt saadetud ka e-postiga. Toimus arutelu. Tagasiside Rohelise kooli seminarilt „Puhas energia“ ja liigirikkus. Suure taimejahi kaartide komplekti nr 2 tutvustamine. Kokkuvõte kampaaniast „Küünlaümbriste jaht“ ja Patareide jaht“. Nutikuu ürituse korraldamine.

2016
Ülevaade seminarist „Suur taimejaht“ (14.12.16).
Kokkuvõte projektist „Suur taimejaht“ (Õ/n 28.12.16).
Keskkonnaülevaatuse küsimustik (Õ/n 28.12.16.).
Liikmete lisamine keskkonna töörühma (Õ/n 28.12.16).


 

Osavõtt infopäevadest ja Rohelise kooli seminaridest:

2021
19.01.21 Kliimamuutused, energiakasutus ja digiprügi (Zoomis) – H.Tammik, 
A.Zahharova, O.Pogorelova
16.02.21 Kalad, säästlik kalandus, kalafoor – H.Tammik
01.03.21  
Lemmikloom õppeasutuses: S.Kallisaar
14.09.21 „Elurikkuse kadumine. Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid Eesti ja maailmas“ (zoomis: O. Pogorelova, M. Pervak, A. Zahharova, H.Tammik) 
16.09.21 „Elurikkuse kadumine. Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid Eesti ja maailmas“  (zoomis:N.Grišentšuk )
09.11.21 „Mahepõllumajandus ja elurikkus“ (zoomis: H.Tammik, G.Penjam, N.Grišentšuk)
23.11.21 „Permakultuur. Loodust jäljendav taimekasvatus. Õueala kui õppevahend. Looduses valitsevad seosed. Elurikkus ja ainering: (zoomis: H.Tammik, M. Pervak)
15.12.21 Motivatsiooni toetamine (Keskkonnaamet): H.Tammik
26.04.21 „Õueala elurikkuse suurendamine: meie parimad kogemused“ (zoomis: M.Pervaku,  H.Tammik, O.Pogorelova, A.Zahharova, L.Maiorova, N.Begalko)

2020
02.03.20  “Ressursside kasutamine ja analüüs” Kadrioru Saksa Gümnaasiumis (H.Tammik)
09.06.20  Aasta loom 2020 – nahkhiir  - N.Grišentšuk
25.08.20 – Keskkonnahariduslik seminar käsiraamatu „HOB seiklus elurikkuses. Praktilised tegevused digiajastul“ tutvustamine. (Volikogu saal) – H.Tammik22.09.20 Elurikkus Šnelli pargis. (L.Saagim)28.10.20 Kompostikast kui õppevahend ja osa jäätmekäitlussüsteemist. (elurikkus,õueala, jäätmed) Linnupesa lasteaed – S.Bavlentseva

2019
31.01.19 – Elurikkus mere ja rannikul. Läänemere keskkonnaprobleemid ja lahendused (Tallinna Ühisgümnaasium) – S.Kallisaar, H.Tammik.
05.03.19 – Rohelise kooli seminar Linnupesa lasteaias - A.Zahharova, H.Tammik
15.10.19  “Elurikkus: linnud kooli ja lasteaia  õuealal” Pääsküla Gümnaasiumis  (H.Tammik)

2018
09.01.18 Rohelise kooli seminar Tuule lasteaias. Raagus puud ja pungad ja Suure taimejahi pildikomplekt BeeBotiga kasutamiseks (H.Tammik)
31.01.18 Rohelise kooli seminar: Vahearuande koostamine ja kogemuste vahetamine (H.Tammik, N.Grišentšuk)
08.02.18 Rohelise kooli seminar Mustamäe Reaalgümnaasiumis „Liikuvus ja transport“ (M.Teesalu, S.Musatova, S.Bõtškova)
16.03.18 Rohelise kooli seminar Energiakontsern Utilitas „Energiasäästlik kütmine“, Linnuliikide tunnused (H.Tammik, N.Grišentšuk)
08.05.18 Rohelise kooli seminar „Kevad“ Keila-Joal (O.Pogorelova, O.Kofanova)
03.10.18 - Rohelise kooli seminar „Tervis ja heaolu“, „Elurikkus ja õueala“ Rannamõisa lasteaias - N.Grišentšuk.
30.10.18 - Rohelise kooli seminar „Kliimamuutused“ Õpetajate majas - H.Tammik.
19.11.18 - Ressursisäästlik majandamine – Rohelise kooli seminar Õpetajate majas – H.Tammik.

2017
18.01.17 (Angelina, Natalja: Õpetajate Maja);
20.02.17 (Heidi, Olga: Asunduse LA);                          
07.03.17 (Heidi, Natalja);
20.03.17 (Heidi, Svitlana: Õpetajate Maja);
03.04.17 (Angelina, Marina: Õpetajate Maja)
04.05.17 (Heidi, Nataša: Õpetajate Maha) - Rohelise lipu taotlemine
17.05.17 (Angelina) Keila-Joa õueõppe seminar
14.09.17 Rohelise kooli organisatoorsed küsimused – Hared  (H.Tammik, A.Sui)
26.09.17 Keskkonnahariduskonverents haridusasutuste juhtidele (S.Kallisaar).
17.10.17 Seened – Hared (M.Teesalu)
07.11.17 Ressursikulu analüüs – Hared (N.Grišentšuk)
13.11.17 Keskkonnakonverents „Elurikkus ja hea energia Tallinnas“ Energia Avastuskeskuses – Lehola KHK (H.Tammik)
23.11.17 Prügi ja jäätmed. Iru jäätmeenergiaploki külastus – Hared (S.Musatova, O.Pogorelova)
25.11.17 TTÜ Särghaua õppekeskus „Eesti geoloogia, kivistised. Elu maal: Kurgja talumuuseum – Keskkonnaamet. Ühing Etalon (N.Grišentšuk, S.Bavlentseva)
30.11.17 Mahepõllumajanduse õppepäev Saida farmis – Keskkonnaamet. Ühing Etalon (H.Tammik, S.Kallisaar, N.Grišentšuk, S.Bavlentseva)
12.12.17 Suur taimejaht – Hared (A.Zahharova)

2016
09.11.16 (Natalja, Angelina: Kadrioru Gümnaasium);
30.11. 16 (Heidi: Kadrioru Gümnaasium);

Tegevusi kajastame Rohelise kooli FB ja Põhja-Tallinna FB grupis, rühmade FB gruppides

ETTEPANEKUD:

  • Õpetajate südameasi, eestvedamine, eeskuju,  teavitamine.
  • Teavitada lapsevanemaid tegemistest pidevalt, samuti koosolekutel ja nõustada neid keskkonnahariduse kujundamisel.
  • Vanemate kaasamine (ühisüritused, matk, õppevahendite valmistamine).

Viimati muudetud 03.01.2024