Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koolivalmiduse hindamise ja lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida täiskasvanu selgitusi ja korraldusi. Koolivalmidust vaadeldakse läbi mitme  aspekti:emotsionaalse, eetilise,  kehalise, sotsiaalne ja vaimne.

Pedagoogid – rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja – lähtuvad koolimineva lapse arengu kirjeldamisel, n.ö. koolivalmiduse määratlemisel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolivalmiduse  kehalise, vaimse, emotsionaalse  ja sotsiaalse aspekti puhul oluliseks peetust. Orientiiriks on vastava vanuse, s. o. 7 a. eeldatavad arengutulemused.

Õpetaja kirjeldab igapäevaelu vaatlusest tulenevalt vastavat arenguperioodi. Muusikaõpetaja ja eesti keele õpetaja jagavad oma nägemust rühmaõpetajatega, kes siis vastavat teavet lapsevanemale edastavad. Info edastamine toimub vastavalt vajadusele aastaringselt.

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 13.10.2020