Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia missioon

Õppida teadma, õppida kogema, õppida tegema, õppida elama, õppida olema 

Lasteaia visioon

 Väärtused ja teadmised kogu eluks!

 

Lasteaia väärtused

Lasteaia Maasikas väärtusteks on:

Individuaalsus - arvestada laste loomulikku uudishimu, arengurütmi ja toetada kujunevat eneseteadvust (arvestada lapse isiksust, võimeid ja eakohasust).                                                                                                                              

Integreeritus - õppe- ja kasvatustöö on temaatiliselt seostatud, keskseks teemaks on kodulugu.

Turvalisus - tagada turvaline ja pingevaba õpikeskkond , nõustada ja toetada vajadusel vanemaid lapse arengu küsimustes.

Avatus ja koostöö - kodu ja lasteasutuse koostöö, lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud.

Mängulisus - laste arendamine läbi mängu.

Traditsioonid– väärtustada  eesti ja vene kultuuritraditsioone.

 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
    Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

 

Viimati muudetud 13.10.2020