Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks 71,25 eurot

Toidupäeva maksumus kinnitatud Hoolekogu otsusega nr.4 24.08.2020 alates 01.06.2017:

  • sõimerühmas lastele 1-3.a.   1,80 eurot (lapsevanem maksab 1,79 eurot, lasteaed maksab 0,01 eurot)
  • aiarühmas lastele 3-7.a.       1,98 eurot (lapsevanem maksab 1,97 eurot, lasteaed maksab 0,01 eurot)

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode. Lasteasutuses pakutav päevane toit arvestab laste vanuselisi iseärasusi. Toidukorrad on lasteasutustes kindlatel kellaaegadel.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määrja Tallinna haridusameti käskkiri 21.12.2017.a. nr.1.-2/674

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. 

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. 

• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu   eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele   kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida   arve tasumiseks püsimakselepingu. 
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Lasteaia maksumuse arvestab Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

ARVETE koostaja Lilia Kärner Lilia.Karner@tallinnlv.ee

Telefon 616 4098

Makse saaja on TALLINNA LINNAKANTSELEI FINANTSTEENISTUS

 

Lehekülge haldab: 
Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal.
Tel 6628787,
e-post: 
maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 09.07.2023