Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lapsed on aktiivsed õppijad ja oskavad teha valikuid

Lapsed väärtustavad oma kodukohta ja rahvatraditsioone

Lapsed on terved ja rõõmsad

Laste arengut toetab koostöö lasteasutuse personali ning lastevanemate vahel

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 13.10.2020