Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

PROGRAMM ROHELINE KOOL

22. septembril 2016 kirjutas lasteaed Maasikas taotluse, et ühineda ülemaailmse (osaleb 49000 kooli 64 maalt) keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Tallinna haridusasutustel on võimalik programmis osaleda alates 2016/17 õppeaastast ja Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, toetab Tallinna Keskkonnaamet ja kuni 09.2019.a. tegevusi korraldas MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, alates 09.2019.a. tegevusi korraldab Tartu Loodusmaja (www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool). Keskkonnasõbralik haridusasutus pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel.

Projekt „Suur taimejaht“ järgib rohelise kooli programmi põhimõtteid ning põhineb Kew Botaanikaaia (maailma juhtiv botaanikaaed) ressursside alusel väljatöötatud praktilistel tegevustel. Projekti toetavad Tallinna keskkonnaamet ja Toyota Europe. 2016/17 õppeaastal osalesid projektis „Suur taimejaht“ Päikese rühma 5-6 aastased lapsed ja projekt  keskendus elurikkusele ning eriti taimedele ja nendega seotud liikidele. Lähemalt uuriti võilille ja pihlakat ja valmistati lasteaia õueala makett. Ainult teadmised ei kujunda lapse suhtumisi ja hoiakuid. Programmis osalemine peaks õpetama last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning on tuleviku suhtes vastutustundlik. 

Programmi käivitamiseks moodustati keskkonnatöörühm, et koos teha lasteaia keskkonnaülevaatus, kus vaadeldi kõiki Rohelise kooli teemasid ja seejärel  koostati lasteaia keskkonnategevuskava.

Lasteaiale on omistatud ROHELINE LIPP  ja sertifikaadid 2017, 2019, 2021

ROHELISE KOOLI teemad             2021/22 õppeaastal

ELURIKKUS, LOODUS: õpime tundma looduse mitmekesisust, seda vaatlema ja kaitsma.
GLOBAALNE KODAKONDSUS: austame üksteist, õpime tundma oma  ja teiste rahvuste kultuuri, kombeid, tähtpäevi loodust ning kuidas kaitsta elu maakeral.
TERVIS JA HEAOLU: oleme terved ja rõõmsad, hoiame üksteist ja  ümbritsevat, ennetame ohte; väärtustame tervislikku toitu ja vee tähtsust inimese elus ja looduses.
MERI JA RANNIK. VESI: õpime tundma mere ja rannaala taimi, linde ja loomi, saame teada, miks ja kuidas kaitsta merd, õpime veeohutust, saame teada kellele ja miks on vesi eluks vajalik ja miks peab hoidma vee puhtust ja vett säästma.

ROHELISE KOOLI teemad             2020/21 õppeaastal

ELURIKKUS, LOODUS: õpime tundma looduse mitmekesisust, seda vaatlema ja kaitsma.
ÕUEALA: parim mängu- ja õuesõppe  keskkond, kus vaatleme loodust, kasvatame õppeaias aedvilju ja õpime erinevaid tööoskusi.
GLOBAALNE KODAKONDSUS: austame üksteist, õpime tundma oma  ja teiste rahvuste kultuuri, kombeid, tähtpäevi loodust ning kuidas kaitsta elu maakeral.
TERVIS JA HEAOLU. VESI: oleme terved ja rõõmsad, hoiame üksteist ja  ümbritsevat, ennetame ohte; väärtustame tervislikku toitu ja vee tähtsust inimese elus ja looduses.

 

ROHELISE KOOLI teemad 2019/20 õppeaastal:

ELURIKKUS, LOODUS: tunneme ja hoiame loodust
ÕUEALA: parim mängu- ja õpikeskkond
GLOBAALNE KODAKONDSUS: austame üksteist, õpime tundma oma  ja teiste rahvuste kultuuri, kombeid, tähtpäevi ja loodust
MERI JA RANNIK.VESI: õpime tundma mere ja rannaala taimi, linde, ja loomi, saame teada, miks ja kuidas kaitsta merd ja õpime veeohutust, saame teada kellele ja miks on vesi eluks vajalik ja miks peab hoidma vee puhtust ja vett säästma

ROHELISE KOOLI teemad 2018/19 õppeaastal:

ELURIKKUS, LOODUS: tunneme ja hoiame loodust
ÕUEALA: parim mängu- ja õpikeskkond
GLOBAALNE KODAKONDSUS: austame üksteist, õpime tundma oma  ja teiste rahvuste kultuuri, kombeid, tähtpäevi ja loodust
MERI JA RANNIK: õpime tundma mere ja rannaala taimi, linde, ja loomi, saame teada, miks ja kuidas kaitsta merd ja õpime veeohutust

ROHELISE KOOLI teemad 2017/18 õppeaastal:

ELURIKKUS, LOODUS: tunneme ja hoiame loodust
ÕUEALA: parim mängu- ja õpikeskkond
GLOBAALNE KODAKONDSUS: austame üksteist, õpime tundma oma  ja teiste rahvuste kultuuri, kombeid, tähtpäevi ja loodust
TERVIS JA HEAOLU: oleme terved ja rõõmsad ning hoiame ümbritsevat.

Lisainfo Rohelise kooli programmi kohta saab leida siin

 

 

    

 

Viimati muudetud 31.05.2022