Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna eelarve

Tallinna linna eelarve

Eelarve koostamine  

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on    Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve    eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste    eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja    projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja    käskkirjaga.     Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve    osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt    kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse    igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve    koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud    lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas    lasteaia arengukavaga.     Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala    eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva    abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei    finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna    eelarve projekti koostamiseks.     Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab    Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes.     Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab    lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.  

Eelarve täitmine  

Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide    alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud    haridusameti raamatupidamise sisekorraga.     Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve    muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus.    Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve    osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse    eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega    muudatus tehakse.

 

 

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024