Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervist edendav lasteaed

Liitusime mail 2013 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL)    võrgustikuga.  

TEL_logo_v_rv.jpg

Koolieelses lasteasutuses käidud aastad annavad lapsele muu    arendava kõrval ka positiivse tervisekäitumise suuna kogu    eluks. Seetõttu on õpetajate ees suur vastutus, olla inimese    vormija – julgustada loovat mõtlemist ja toetada lapse arengut    ning tervist kogu selle paljutahulisuses.  

  • lastele sobiva kasvukeskkonna    loomine arvestades nende eripära ja erivajadusi;    
  • vigastuste ennetamine  ja    turvalisuse tagamine;    
  • lasteaia sise- ja    väliskeskkonna paremaks muutmine, mis oleks tervislik ja    turvaline, pakkudes võimalusi iseseisvaks loovaks tegevuseks,    mänguks ning on vastavuses tervisekaitse nõuetega;    
  • koostöö personali ja    lastevanemate vahel;    
  • baasteadmiste andmine lastele    tervisest ja selle hoidmisest;    
  • tervise edendamine ja haiguste    ennetamine: lapse isiklik hügieen, suutervis jne.    
  • tagada lastele tervislik ja    eakohane toit;    
  • arendada laste sotsiaalseid    oskusi, kujundada keskkonnasäästlikku mõtteviisi, viibida     võimalusel iga päev õues, käia looduse õpperajal    
  • viia läbi ühisüritusi ja    teemanädalaid lastele ja personalile (nt. leivanädal,    südamenädal, tervisenädalad: teeme ise salatit, ravimtaimed ja    taimteed, matkad sügisel ja kevadel, vastlapäev).    
  • igakülgse kehalise tegevuse    soodustamine    

Lasteaed Maasikas Tervise tegevuskava 2019-2021 on SIIN.

       

       

       

Lehekülge    haldab:
Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja    majandusalal         Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 13.10.2020