Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toiduraha

Toiduraha

Toitlustustasu päevamaksumus

Lasteaias Maasikas osutab toitlustusteenust Mervir OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Lasteaed Maasikas toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 04.01.2024 e-koosolekul (protokoll nr 1-3/1) ja kinnitanud lasteaia direktor 05.01.2023 käskkirjaga nr 1-2/2 Toidukulu päevamaksumuse kinnitamine


Alates 1. jaanuarist 2024 kehtivad lasteaias uued toidupäeva maksumused:

 • *sõimerühmaealise lapse toidupäevamaksumus lapse kohta 2,67 eurot päevas, millest 2,65 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus);

  *noorema aiarühmaealise (3-6a) lapse toidupäevamaksumus lapse kohta 2,98 eurot päevas, millest 2,96 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus);

  *vanema aiarühmaealise (6-7a) lapse toidupäevamaksumus lapse kohta 3,05 eurot päevas, millest 3,03 tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)

Lasteaed katab vahe igale sõime- ja aiarühmaealisele lapsele summas 0,02 eurot päev toitlustusteenuse pakkuja Mervir OÜ küsitud hinna ja lapsevanema toidukulu päevamaksumuse.


Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017.a. määrusest nr.17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ . 

Alates 01.01.2024 muutub Eesti Vabariigis käibemaksumäär seniselt 20%-lt 22%-le. Tegemist on riigi poolt kehtestatud regulatiivse muudatusega, sellega seoses  toob käibemaksumäära tõstmine lasteaia toidupäevade hindadele 1,67%-lise hinnatõusu.
Seoses käibemaksu tõusuga 2% kehtestas Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024 linna toidukulu katmise uued piirmäärad sõimeealisele lapsele kuni 2.75 eurot ning aiaealisele lapsele kuni 3.05 eurot päevas
Tallinna lastele on lasteaiatoit vastavalt linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta, juhul kui lasteaia kinnitatud toidupäevamaksumus on piirmäärast suurem, siis katab selle vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.
 • Alates 01.01.2024 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
 • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul 
 • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.
 • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne!
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
 • Lasteaed Maasikas arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Kirsti Künnapas e-post: [email protected]
 • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist.
 • Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal.
 • Juhul, kui lapsevanem ei ole saanud arvet õigeaegselt, palume ühendust võtta lasteaia direktoriga.
 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
Tel 6628787,
e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024