Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Toitlustustasu päevamaksumus

Lasteaias Maasikas osutab toitlustusteenust Mervir OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.
Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.
Lasteaia Maasikas toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 04.jaanuar  2023.a. protokoll nr 1 otsusega nr 1 ja kinnitanud lasteaia direktor . 6.jaanuar 2023.a käskkirjaga nr 1-2/1 Toidupäeva maksumuse kinnitamine

Toidupäeva hind kehtib alates 01.01.2023 

 • sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 2,63 eurot
 • aiarühma 3-6 aastased lapsed 2,93 eurot
 • aiarühma 7 aastased lapsed 3,00 eurot.
Lasteaed katab vahe igale sõime- ja aiarühmaealisele lapsele summas 0,01 eurot päev toitlustusteenuse pakkuja Mervir OÜ küsitud hinna ja lapsevanema toidukulu päevamaksumuse.


Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017.a. määrusest nr.17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022  määrusest nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".
 • Alates 01.01.2023 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
 • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul 
 • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.
 • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne!
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
 • Lasteaed Maasikas arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Kirsti Künnapas e-post: Kirsti.Kynnapas@tallinnlv.ee
 • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist.
 • Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal.
 • Juhul, kui lapsevanem ei ole saanud arvet õigeaegselt, palume ühendust võtta lasteaia direktoriga.


Alates 1. juunist 2014 osutab toitlustamisteenust meie lasteaias firma OÜ Mervir. 
Seoses sellega on lasteaias reegel: 
kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Lapsevanemal on võimalik toitu proovida iga kuu teise nädala kolmapäeval kell 12.00 - 12.30 oma lapse rühmas.  Sellest tuleb ette teatada rühma õpetajale vähemalt üks päev varem  ja maksta  direktori asetäitjale majandusalal lõunasöögi eest  1.50 EUR.
 

 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
    Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 06.01.2023