Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord lasteaias

Kodukord lasteaias

Tallinna Magdaleena Lasteaia kodukord (.pdf)  on kinnitatud lähtuvalt KLS § 92 Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu 21. jaanuar 2019 koosoleku protokolli nr 3-8/01 otsusega.

 (1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 (2) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.

 (3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks.

 

Lehekülge haldab:
Elen Kõima, direktor
6561469; [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024