Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia hoolekogu

Lasteaia hoolekogu

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu 2023- 2024 õpeaastal

Rühm

Nimi

Kontakt

MUTIONU

Alo Lõoke

[email protected] 

KRÕLL

Andres Paomees [email protected]

SIPSIK

Karin Meikas

[email protected]

Õpetajate esindaja

Liina Käärik

[email protected]

KOV esindaja

Harry Välja

 

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU:

1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Viimati muudetud 21.02.2024