Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema:   „Mina ja maailm“   

Maailmaharidus ja tervise heaolu 

2021/2022 õppeaasta põhieesmärgid õppe- ja kasvatustöös:

1) Laste ja personali heaolu ja tervise mitmekülgne edendamine. 

2) Laste teadlikkuse tõstmine teistest maadest ja rahvastest ning nende kommetest.  

3) Lapsest lähtuv, aktiivselt kaasav, tänapäevane ja väärtustel põhinev õppe- ja kasvatusprotsess. 

4) Lasteaed on liitunud Rohelise kooli programmiga ja rakendab õppetöös keskkonna ja maailmahariduslikke teemasid.  

Viimati muudetud 07.09.2021