Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Tallinna Magdaleena Lasteaia õppekava on lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alusdokument. Lasteaed koostab oma õppekava riikliku õppekava alusel. Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid kaasates lapsevanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul käskkirjaga, kuuletes ära hoolekogu arvamuse.


Lasteaia õppekavas esitatakse:

  • lasteasutuse liik ja eripära;
  • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja ajaline korraldus, sh õppe- ja kasvatustegevuse korraldus suveperioodil;
  • rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise periood;
  • lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted;
  • lapse eeldatavad arengutulemused õppekava läbimisel vanuseti;
  • lapse koolivalmiduse hindamise põhimõtted ja korraldus;
  • erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus;
  • lastevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus;
  • õppekava uuendamise ja täiendamise kord.


Lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul võib lasteasutuse õppekavasse lisada ka muid õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätteid.

Lasteaia õppekava on lapsevanemale nähtav ELIIS keskkonnas.

Viimati muudetud 21.02.2024