Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava 2021 - 2023

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava aastateks 2021 – 2023 on dokument, mis on suunatud lasteaia arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine. Arengukava täitmise eest vastutab lasteasutuse direktor. Käesoleva arengukava koostamise alused olid:

1. Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus;
2. Tallinna Magdaleena Lasteaia 2018 - 2020 arengukava täitmise analüüs;
3. Sisehindamise analüüsi tulemused.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 19. jaanuari 2021 käskkirjaga nr T-7-1/21/17.

Vaata arengukava tervikteksti

Lasteaedade programmid:

 

Lehekülge haldab:

Elen Kõima, direktor

Tel 656 14 69, e-post: direktor@magda.edu.ee

Viimati muudetud 05.05.2021