Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

Kontakt:

Registrikood: 75017722

Aadress: ajutiselt J. Vilmsi 9, Tallinna  10126 (Asula 16, Tallinn 11312)

Mob: (+372) 51 36 088

e-mail[email protected]

Direktor: Elen Kõima

Direktori vastuvõtu ajad: E 16:00-18:00 ja N 9:00-11:00

Lasteaia veebileht on: /magdaleena-lasteaed/

Lasteaed Instagramis: @magdaleenala

Lasteaia visioon: Oleme lapsekeskne lasteaed, mis julgustab loovat mõtlemist ja toetab lapse arengut läbi tervislike eluviiside!

Lasteaia missioon: Tagada laste igakülgne areng ja toimetulek, tähtsustades laste mängu ja huvisid.

Tallinna Magdaleena Lasteaia kõikide ühised väärtused (.pdf)

Tallinna Magdaleena Lasteaed on munitsipaallasteaed.

Rühmade arv lasteaias on kuus: üks sõimerühm ja viis aiarühma.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 - 19.00, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel on lasteaed suletud.

Igas rühmas töötab graafiku alusel kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Suhtlus- ja õppekeeleks on lasteaias eesti keel.

Laste tegevuste korraldamine toimub väljatöötatud ja kinnitatud päevakava ning nädalase tegevusplaani alusel, mis lähtub rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavast ja lasteaia üldtööplaanist.

Kasutatakse erinevaid õuesõppe võimalusi. Õuesõppe peamiseks eesmärgiks on: "Õppimine kõikide meelte abil".

Mida laps kuuleb – selle ta unustab.

Mida laps näeb – seda ta mäletab.

Mida laps kogeb – seda ta mõistab.

                                 /Konfutsius/

2012. aastal liitusime projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja alates 2019. aastast on kasutusel ka "Persona Dolls" ja "Samm-Sammult" metoodikad, mis kõik pakuvad mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.

2019. aasta kevadel liitusime Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (TEL).   

Töökorraldus 

Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel (lasteaiast - rühmade info).

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule, rühma stendil või e– posti vahendusel.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: jõululaupäeva - 24. detsember ; Uut Aastat - 1. jaanuar ; Vabariigi aastapäeva - 24. veebruar ja Võidupüha - 23. juuni suletakse lasteaed kell 16.00.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel kolm tundi lühendatud.

  • Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevustesse.
  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust.
  • Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest (rühma õpetajale, direktori asetäitjale majanduse alal või direktorile) e-posti või telefoni teel.

Lasteaias on reeglina kollektiivpuhkus juulis. Täpne info edastatakse rubriigi "Uudised" all veebruari kuu alguses. Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

 

Lehekülge haldab:
Elen Kõima, direktor
[email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024