Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vanema osa (kohatasu) ja toiduraha

Vanema osa (kohatasu) ja toiduraha

LASTEAIA KOHATASU

Osalustasu lasteaias

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2024 aastal  100,04€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 27.12.2023 käskkiri nr HA-4/118 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot).
  • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

LASTEAIA TOIDURAHA

Tallinna Magdaleena Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 27. novembri 2023 protokolli otsus (punkt 3) ja kinnitanud lasteaia direktor 28.11.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/16

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:

sõimerühma lapsed  2,70 eurot
aiarühmade lapsed   3,00 eurot

 

ARVETEST

Lapsevanem saab iga kuu alguses eelmise kuu kohta arve. 

Esitatud arved tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele arvel näidatud kuupäevaks.

Palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit. See on igal lapsel personaalne.

Keelatud on arvetel omavoliliselt muudatusi teha. Ettemaksed ei ole soovitavad.

Arusaamatuste või andmete muutumise korral palume pöörduda lasteaia direktori ning raamatupidaja poole.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arved koostab Tallinna Haridusamet.

Kõikidest makseraskustest ja maksete hilinemistest palume teatada lasteaia direktorile. Võlglasi lasteaeda vastu ei võeta!

Lapsevanem saab arve oma e- posti aadressile. E- posti puudumisel saab lapsevanem paberkandjal arve lasteaiast rühmaõpetajalt. 

Kui Te ei ole arvet e- posti aadressile saanud hiljemalt 5. kuupäevaks, teatage kas direktorile või raamatupidajale (R[email protected]).

Palume arved maksta õigeaegselt! 

 

Viimati muudetud 21.02.2024