Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Tegevused

Kokkulepped lasteaias
1. Laste vastuvõtt 
 • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi.
 • Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 • Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas.
 • Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 • Kõigil lasteaeda tulnud lastel vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu) ja vajadusel kraaditakse. Respiratoorsete haigustunnustega lapsed saadetakse tagasi koju.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud, sest lasteaia ruumid ei võimalda täita 2+2 nõuet.
2 Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)
 • Personali ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 • Kaitsemaski kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja kasutustingimustest.
 • Tööl käib ühise kokkuleppe kohaselt haigustunnusteta töötaja.
 • Haigestunud õpetaja või laps kannab kuni lasteaiast lahkumiseni kirurgilist maski, see aitab takistada COVID-19 viiruse levikut.
 • Töökohal haigestunud töötaja lahkub koheselt töölt teavitades oma haigestumisest juhtkonda.
 • Haigestunud laps isoleeritakse teistest lastest eraldi ruumi ja talle kutsutakse järele lapsevanem.
 • Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on rühmadesse jaotatud. https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid
 • Ruumide ja esemete puhastamine ning desinfitseerimine toimub lähtuvalt tervisekaitse nõuetest. 
3 Rühmade komplekteerimine
 • Suveperioodil töötavad liitrühmad.
 • Rühmi komplekteeritakse suveperioodiks vastavalt lapsevanema poolt esitatud andmetele
 • Lapsi liidetakse rühmades lähtuvalt eelnevast küsitlusest ja arvestatakse perepõhisust.
 • Komplekteeritud rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
 • Uute rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt kehtivale korrale tallinna Haridusameti infosüsteemis kinnitatud kohapakkumiste alusel.
 • Uutele lastevanematele on loodud võimalus lasteaia ruumidega tutvumiseks lasteaia kodulehel oleva virtuaaltuuri abil /est/mahtra-lasteaed/ .
 • Uute lastevanemate koosolekud toimuvad videosilla kaudu või õuealal.
 • Infot uute rühmade töökorralduse kohta edastatakse lastevanemate e-mailidele.
4

Õppe- ja kasvatustöö

 • Personal jälgib ja selgitab lastele hügieenireegleid ja seda, miks on oluline teistega distantsi hoida.
 • Rühma personal õpetab kuidas käsi õigesti pesta, käte pesemist jälgitakse ning vajadusel lapsi abistatakse.
 • Õppetöö toimub peamiselt lasteaia õuealal, vihmase ilma puhul rühmaruumis.
 • Rühmad viibivad võimalikult palju värskes õhus pidades kinni päevakavast.
 • Õues jälgitakse, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.
 • Lasteaia saal jm üldkasutatavad ruumid  ei ole ühiskasutuses.
 • Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis.
 • Õueala on jagatud rühmade vahel mängutsoonideks.
 • Huvihariduse teenust lasteaias suvekuude perioodil ei osutata.
5

Toitlustamine

 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.
 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
 • Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).
6 Kommunikatsiooni juhtimine
 • Lapsevanemaid teavitatakse töökorralduse muutustest või muust olulisest infost ELIIS–keskkonna kaudu, rühmade suletud internetikeskkondade või lastevanemate e-posti kaudu. Info edastab lastevanematele rühmas töötav õpetaja.
 • Info töökorralduse ja selle muudatuste kohta pannakse üles lasteaia kodulehele uudiste rubriigis /est/mahtra-lasteaed/ .
 • Personaliga suhtlemine toimub e-mailide saatmise kaudu või telefoni teel.
 • Lasteaia kontaktid:

  e-post: [email protected] ,

  telefonid: +372 5248905, direktor Pille Kibur; 6218309 direktori asetäitja majanduse alal Teevi Koor 522 2324;              

 • Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal 20.07.-16.08.2020, +372 5248905, direktor Pille Kibur 
7

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 • Uusi lapsi võetakse vastu kokkulepitud graafiku alusel 2-3 kaupa lasteaia õuealal rühmale määratud territooriumil.
 • Laste harjutamine toimub samuti lasteaia õuealal rühmale määratud territooriumil tagades lastevanemate puhul kinni pidamine 2+2 reeglist.
 • Lasteaeda sisse lubatakse lapsevanem last harjutama vaid erandjuhul (eelnev kokkulepe direktoriga) ja ühekaupa, et vältida liigseid kontakte, lasteaias sees olles kasutab lapsevanem kaitsemaski.
 • Õpetajate ja teiste lastega harjudes jääb laps rühma üksinda esialgu mõneks tunniks, et kohaneda uue keskkonnaga. Vastavalt lapse kohanemisele pikendatakse rühmas oleku aega.
8 Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek
 • Asenduslasteaeda lähevad lapsevanema avalduse alusel kohta soovinud registreeritud lapsed.
 • Asenduslasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi.
 • Asenduslasteaias viibides peetakse lastevanemate poolt kinni asenduslasteaias kehtestatud reeglitest.
9

Laste kojuminek

 • Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel.
 • Lapsevanemad lahkuvad koos lapsega koheselt lasteaia õuealalt ja ei jää lapsega territooriumile mängima, et vältida liigseid kontakte.

Viimati muudetud 02.03.2022