Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Majaka ristmiku ja Lasnamäe tn kergliiklustee projekt

Majaka ristmiku ja Lasnamäe tn kergliiklustee projekt

22152_ES__TL-7-02-1_ristmik.jpg
Majaka ristmiku ja Lasnamäe tn kergliiklustee projekti avalik tutvustus toimub 16. veebruaril 2023 algusega kell 18.30 Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2).
Veebileht vene keeles/Страница на русском языке

Projekti eesmärgiks on koostada lahendus Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmiku ümberehituseks ning puuduvate jalg- ja jalgrattatee lõikude rajamiseks Lasnamäe tn äärde, et parandada jalakäijate ja jalgratturite liikumise ja teeületamise võimalusi.
Projekti üldkirjeldus
Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmik

Projekteeritud lahenduses jääb Majaka tänav 1+1 sõdurajaga tänavaks. Tänava keskel paikneb trammitee, millel on lubatud ka bussiliiklus. Ristmiku Majaka tn -Lubja tn suunale on projekteeritud jalakäijatele ja jalgratturitele tõstetud teeületuskoht. Lisaks on projekteeritud sõiduteele äärekividega tõstetud ohutussaar, mis liigendab Majaka tn – Lubja tn suunal ühe sõiduraja.

Olemasolevat trammiteed ümber ei ehitata, seega trammitee ja Tallinna Teeninduskooli poolset teeületuskohta ei tõsteta, see jääb sõiduteega samale tasapinnale. Teeületajate ohutuse tagamiseks on plaanis alandada suurimat lubatavat sõidukiirust kuni 30 km/h.

Ümber ehitatakse ka ristmiku Lasnamäe tänava Asunduse tn suunaline haru, kuhu kavandatakse tõstetud teeületuskoht ja ohutussaar.

Ristmiku alal on mõlemal pool Majaka tänavat suurendatud kõnnitee laiust (3 m) ja projekteeritud ühesuunalised rattateed (1,5 m). Ratturite teeületuskohad on projekteeritud kahesuunalised, et oleks võimalik liikuda vabalt valitud suunas ning teeületused oleksid vastavalt markeeritud (laius 3 m). Ülekäiguradadel on kattemärgistuse laius 2,5 – 3,0 m. Ülekäigurajad ja teeületuskohad on projekteeritud sillutiskivikattega, rattatee on asfalteeritud. Kõnnitee ja rattatee laiendamiseks on vajalik ehitada ümber Majaka tn 2 Tallinna Teeninduskooli piirdeaed ja taotleda maakasutusõigus.

22152_ES__TL-7-02-2_KT.jpg

22152_ES__TL-7-02-3_KT.jpg

Jalg- ja jalgrattateed

Lasnamäe tänava äärde kavandatakse puuduvad jalg- ja jalgrattatee lõigud. Lasnamäe tn põhjapoolses osas on kuni Pallasti tänavani  projekteeritud uus kõnnitee (3 m) ja kahesuunaline rattatee (3 m). Rattatee saab alguse Lasnamäe tn lõpust. Kõnnitee saab alguse Lasnamäe tn 24 juurest.

Lasnamäe tn 31 alal säilitatakse freespurukattega parkimisplats. Parkla eraldatakse kõnniteest ohutuse suurendamiseks äärekivi ning min 1 m eraldusribaga. Kõnnitee ja rattatee projekteerimisel on üritatud võimalikult palju säilitada olemasolevat kõrghaljastust.
Tutvuge asendiplaanidega:
NB! Tegemist on esialgse eskiisiga ja lahendus täpsustub edasise projekteerimise käigus projekti avaliku tutvustuse järel.
Asendiplaan
Asendiplaan: Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmik
Ortofoto: Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmik
Asendiplaan: Lasnamäe tn jalg- ja jalgrattatee
Ortofoto: Lasnamäe tn jalg- ja jalgrattatee
Liikuluskorraldus
Asendiplaan: Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmik 
Ortofoto: Majaka tn ja Lasnamäe tn ristmik
Asendiplaan: Lasnamäe tn jalg- ja jalgrattatee
Ortofoto: Lasnamäe tn jalg- ja jalgrattatee

Projekti kohta saab ettepanekuid teha kuni 23. veebruarini 2023 alloleval vormil ning samuti ka avalikul tutvustamisel 16. veebruaril.

Viimati muudetud 08.02.2023