Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mälestiste tähistamine

Kinnismälestistele mälestiste tähiste paigaldamine.

Mälestise tähistamisel jälgida, et tähise paigutus- või kinnitusviis ei kahjustaks mälestist ega piiraks selle vaadeldavust, samas oleks püsiv vältimaks tähise juhuslikku eemaldumist. Tähis peab olema vajadusel eemaldatav ning ohutu mälestise külastaja või käsitseja jaoks.

Kinnismälestise (näit hoone) tähis paigaldatakse seinale või muule avalikkusele hästi nähtaval vertikaalsele pinnale. Kinnismälestise juurde kui puudub tähise kinnitamiseks sobiv sein. Tähise asukoha valikul arvestatakse tavapäraseid juurdepääsu- ja vaatesuundi mälestisele, tähise nähtavust avalikkusele, tähise asetust mälestise suhtes ja kaugust mälestisest nii, et nende seos oleks üheselt mõistetav.

Kinnismälestise tähis on ümmargune, läbimõõduga 20cm. Tähise keskel paikneb ruunimärgi kujutis ning selle ümber kirjad "kultuurimälestis" ja "national monument".

Vallasmälestisele paigaldatakse tähis üksnes juhul kui asja materjal, kuju ja suurust arvestades tähis ei kahjusta mälestist.

Kinnismälestise ja püsiva asukohaga vallasmälestise tähise võib asendada mälestise juurde püsivalt paigaldatud teabekandjaga, millele on märgitud info, et tegemist on mälestisega ja täpsem info.