Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

MANK - see on noored!

MANK ehk Mustamäe Avatud Noortekeskus on kaasaegne noorte vabaaja veetmise koht Mustamäel kuhu on oodatud kõik noored vanuses 7-26 eluaastat. (1).pngMANKi ruumide virtuaaltuur:

http://virtuaaltuur.tallinn.ee/?tour=mustamae

Untitled design (14).png88033280_2824361227630537_7264082787634774016_o.jpg

MANKi prioriteedid aastal 2020:

1. Noortekeskuse tegevuse suunitlus aastal 2020 – noorte sportlik aktiivsus

2. Noorte omaalgatuse toetamine ja ettevõtlikkuse oskuse arendamine

3. Rahvusvaheliste projektide arendamine

4. Noorte toetava võrgustiku loomine

5. Noorte keskkonnakeskse teadlikkuse arendamine

Visioon: Mustamäe Avatud Noortekeskus on sõbralik ja noorte ideid toetav koht.

Missioon: Kaasame noori oma igapäevastesse tegevustesse, arendame noortes aktiivsust, sportlikkust, algatusvõimet, väärtushinnanguid, tervislikku eluviisi ja arendame silmaringi.


Ajajoon

Organisatsioon Mustamäe Avatud Noortekeskus (MANK) moodustati Tallinna Linnavolikogu otsusega 05.04.2001, ning see on Mustamäe Kultuurikeskus Kaja allasutus ja kuulub Mustamäe Linnaosa hallatavate asutuste hulka. 

Alates 11.11.2008 on MKK Kaja/MANK Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsiooni poolt akrediteeritud vastuvõtvaks organisatsiooniks, st. MANK saab vastu võtta vabatahtlikust teenistusest huvitatud noori kaasates neid igapäevasesse noorsootöösse.

Viimati muudetud 11.03.2020