Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

MANK - see on noored!

K (3).png


MANK ehk Mustamäe Avatud Noortekeskus on kaasaegne vabaaja veetmise koht Mustamäel, kuhu on oodatud kõik noored vanuses 7-26 eluaastat.

MANKi ruumide virtuaaltuur:

http://virtuaaltuur.tallinn.ee/?tour=mustamae

MANKi prioriteedid aastal 2022:

 

1. Loov maailmalinn:
a. noorte digipädevuste arendamine
b. noortekeskuse multimeedia suuna arendamine
c. meedia kirjaoskuse õpetamine noortele
2. Noorte sportliku aktiivsuse arendamise (väh. 2 sportliku üritust kuus)
3. Heatahtlik kogukond
a. noorte vabatahtlikkuse liikumise arendamine
b. noorte julgustamine osaleda ühiskonna elus
c. heategevus koos noortega: õpime koos tegema häid tegevusi
d. kogukonda panustamise võimaluste pakkumine
4. Huvitegevuse pakkumine ja linnalaagrite korraldamine

 

Visioon: Mustamäe Avatud Noortekeskus on sõbralik ja noorte ideid toetav koht.

Missioon: Kaasame noori oma igapäevastesse tegevustesse, arendame noortes aktiivsust, sportlikkust, algatusvõimet, väärtushinnanguid, tervislikku eluviisi ja arendame silmaringi.


Ajajoon

Organisatsioon Mustamäe Avatud Noortekeskus (MANK) moodustati Tallinna Linnavolikogu otsusega 05.04.2001, ning see on Mustamäe Kultuurikeskus Kaja allasutus ja kuulub Mustamäe Linnaosa hallatavate asutuste hulka. 

Alates 11.11.2008 on MKK Kaja/MANK Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsiooni poolt akrediteeritud vastuvõtvaks organisatsiooniks, st. MANK saab vastu võtta vabatahtlikust teenistusest huvitatud noori kaasates neid igapäevasesse noorsootöösse.

 

 

Viimati muudetud 03.01.2023