Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ajalugu ja traditsioonid

Ajalugu ja traditsioonid

 

Lasteaiast  

 • Asume Mustamäe südames logistiliselt heas asukohas –  lähedal on Mustamäe tee, koolid, toidupoed ning palju rohelust ja lastega vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Männi park    
 • Männi lasteaial on suur õueala, kus jagub tegutsemisruumi igale rühmale    
 • Sõimelaste jaoks on loodud eraldi aiaga ümbritsetud turvaline mänguala    
 • Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku    
 • Oleme liitunud  Kiusamisest Vabaks programmiga    
 • Männi lasteaias on igapäevaselt kohapeal olemas tervisetöötaja, eripedagoog ja psühholoog    
 • Lasteaia õppekeel on eesti keel    

                                                                                                                                                                 

    Õppetööst  

 • Meie 12-rühmaline lasteaed pakub arendavat ja hoolivat keskkonda lastele alates sõimeeast kuni kooliminekuni    
 • Õppetegevuste läbiviimisel lähtume riiklikust õppekavast    
 • Õppetegevused loovad mänguliseks ja põnevaks meie kogenud õpetajad, kes täiendavad end igal aastal mitmel koolitusel, majasiseselt on loodud ka kogemuste vahetamise süsteem parima praktika jagamiseks    
 • Iganädalaselt toimuvad lastele eraldi õpetajate juhendamisel muusika- ja liikumistunnid    
 • Korraldame palju põnevaid üritusi vastavalt rahvakalendrile ja aastaaegadele, lisaks erinevad teemanädalad, väljasõidud ning ühised peod koos lastevanematega    
 • Pöörame tähelepanu  õuesõppe võimalustele    
 • Igal kuul külastab lapsi lasteteater    
 • Lastel on võimalik pärastlõunasel ajal osa võtta  mitmete huviringide või spordiringide tegevustest    
 • Meil on välja töötatud mitmekülgne lapse arengu jälgimise süsteem ning igal aastal vaatame lapse arengut puudutava üle põhjalikul arenguvestlusel koostöös lapsevanemaga     
 • Lasteaias kasutatakse Eliis Tarkvara OÜ infosüsteemi. Teenus sisaldab õpetajasõbralikku päevikut, mugavat laste info haldamist, põhjalikku suhtlusmoodulit, detailset statistikat, aruannete koostamist ning palju muid funktsioone.    

Pildiotsingu ELIIS tulemus      

    Ajalugu        

    Tallinna Männi Lasteaed avati 1967.aastal Mustamäe uues linnaosas aadressil E. Vilde tee 103 12-rühmalisena Tallinna 120. Lastepäevakodu nime all. Aastal 1992 reorganiseeriti lastepäevakodu 6-rühmaliseks ning B-korpuse ruume hakkas kasutama tollane Tallinna 44.Keskkool, praegune Mustamäe  Gümnaasium. 1997. aastal muudeti lasteaia nimi Tallinna Männi Lastepäevakoduks ning 1999. aasta 22. novembril Tallinna Männi Lasteaiaks.   2007/2008. õppeaastast lõpetas Mustamäe Gümnaasium lasteaia ruumide kasutamise. Lasteaia pidaja renoveeris lasteaia B-korpuse ruumid  ja selles avati 2007. aasta novembris 3 uut rühma, 2008. aasta septembris veel 2 ning 2009.  aasta jaanuaris ka 3-s rühm. Seega sai Tallinna Männi Lasteaiast 2009. aasta algusest taas 12-rühmaline lasteaed. Lasteaias käib keskmiselt 240-260 last. Sõime, aia ja liitrühmi moodustatakse vastavalt vajadusele.  

         Tallinna Männi Lasteaed on Tallinna Linna omandis olev munitsipaallasteaed, mille kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet  

Küsimused ja ettepanekud  Männi lasteaia kohta .

Saate meid ka jälgida facebookis

Vaata ka tutvustavat videot meie lasteaia kohta:

   

 

 

Viimati muudetud 19.09.2023