Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik info

Kõik meie lasteaia töötajad läbivad tervisekontrolli ja omavad kehtivat tervisetõendit.

Õpetaja abid läbivad iga viie aasta tagant toiduhügieenikoolituse.  

Lasteaial puuduvad jõustunud kohtulahendid.  

Sisehindamise aruanne 2016.-2019.a.

Veterinaar- ja toiduameti akt

Päästeameti ettekirjutused:  

      2012.a                          

      2013.a.  

      2014.a.  

      2015.a.  

Riigihanked

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

Lihthange toitlustamisteenuse sisseostmiseks aastateks 2019.-2022.a. on läbi viidud 2018.a. detsembris.

Tallinna Männi Lasteaia Töötasujuhend

 

 

 

Viimati muudetud 13.12.2019