Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Esimesse klassi astumine

 kool.gif

 Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.   

    Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.     

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras:  

  • õpilase elukoha lähedust koolile;    
  • sama pere teiste laste õppimist samas koolis;      
  • võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.     

Täpsem info

 

   

Viimati muudetud 26.10.2018