Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te)elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.  

    Lapsevanemal tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.  

    Lasteaiakoha taotlemise e-teenus Tallinnas:  

Avalduse võib ka saata e-mailiga 

        Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel on muudetud Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1 lausega, „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“  

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.  

    Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.  

    Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  

    Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini , kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

    Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade  kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.  

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Saate meid ka jälgida facebookis

Vaata ka tutvustavat videot meie lasteaia kohta!

 

 

Viimati muudetud 31.05.2022