Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine


 Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile kas vabas vormis või blanketil avalduse Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Avalduse võite saata lasteaia e-mailile ([email protected]) või  postiga lasteaia aadressile . Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 Kui laps on lasteaia nimekirjas ja  vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja. Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

  Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist. 

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna LinnavalitsuseTallinna Linnavalituse määrusele 22.04.2015. nr, 18

 

Viimati muudetud 21.02.2024