Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männi lasteaia hoolekogu

hoolekogu4.jpg

Lasteaia hoolekogusse  kuulub igast  rühmast üks  lapsevanem (rühma lastevanemate esindaja), lasteaia pedagoogide esindaja,  Mustamäe linnaosavalitsuse esindaja. Hoolekogu koosolekul osaleb ka lasteaia direktor.

 Lasteaia hoolekogu otsustab lapse toidukulu, päeva maksumuse ja aitab lahendada  lasteaia maja ning territooriumi kasutamisel ettetulevaid probleeme.

 Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub mitte vähem kui üks kord kvartalis hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe või direktori ettepanekul.

Lasteaia hoolekogu koosseis 2021/22 õ.- a.

Hoolekogu esimees: Keiri Kolotsev ( keiri13@hot.ee)

                    asetäitja: Keili  Meltsas  (keili.meltsas@gmail.com)

Lasteaia õpetajaid esindab hoolekogus Jaanika Monroc

Hoolekogu koosolekutel osaleb ka Mustamäe Linnaosa esindaja.

Viimati muudetud 26.01.2022